Tuesday, June 6, 2017, 12:59

W dniu 20 maja 2017 roku Fundacja złożyła dokumentację konkursową na dofinansowanie inwestycji pt: Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Małszewku z uwzględnieniem ochrony siedliska grądu subkontynentalnego" ze środków RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.


No comments yet.
(*) Required fields
Copyright ©2017 Fundacja Park OdNowa, All Rights Reserved. 
KRS 0000668029

free website
built with
kopage