Saturday, November 3, 2018, 13:05 | No Comments »

2 listopada 2018r ruszyły pierwsze prace porządkowe w Parku. O ile pogoda pozwoli można się spodziewać znacznych postępów w kolejnych dniach. A jest co robić w pierwszym etapie. Ilość samosiewów do usunięcia jest niezliczona. Zaniedbane stare drzewa nie leczone od dziesięcioleci czekają specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne i cięcia korekcyjne. Drzewa stanowiące zagrożenie muszą zostać usunięte. Część wiatrołomów pozostanie w parku by wzbogacać zarówno runo i życie biologiczne.    


Monday, October 8, 2018, 17:18 | No Comments »

W sierpniu podpisana i zrealizowana została pierwsza umowa. Projekt rusza skromnie - od zamówienia tablicy informacyjnej.

Zasadnicze prace muszą jednak poczekać na sezon jesienno-zimowy. Wynika to z wytycznych wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 


Monday, October 8, 2018, 17:12 | No Comments »

W dniu 06.03.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie naszego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Friday, July 28, 2017, 18:37 | No Comments »

20.06.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego opublikował listę projektów zgłoszonych w ramach działania 5.3 "Ochrona róznorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgłoszono 19 projektów o łącznej wartości 24,9 mln zł. Na liście jest naturalnie projekt naszej Fundacji.

Czekamy na kolejne etapy weryfikacji.


Tuesday, June 6, 2017, 12:59 | No Comments »

W dniu 20 maja 2017 roku Fundacja złożyła dokumentację konkursową na dofinansowanie inwestycji pt: Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Małszewku z uwzględnieniem ochrony siedliska grądu subkontynentalnego" ze środków RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.


Copyright ©2017 Fundacja Park OdNowa, All Rights Reserved. 
KRS 0000668029

free website
built with
kopage